Významné události

    

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

O komoře

Roman Spáčil, prezident komory

Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

Za tímto účelem komora:

 • pořádá kulturní fóra a přednášky;
 • podílí se na další osvětové činnosti, často pod záštitou našich institucionálních partnerů;
 • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti;
 • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery;
 • je mediátorem obchodních problémů;
 • poskytuje analytický a informační servis;
 • zajišťuje kvalifikované překladatele, tlumočníky a právní poradce se znalostí místního
  prostředí a kulturních tradic;
 • pořádá odborné a networkingové konference;
 • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace.

Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste vědět více?

Naši partneři

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

Poslední události

Workshop o možnostech obchodní spolupráce s Čínou

Česko-slovensko-čínská komora uspořádala se svými partnery pracovní setkání zaměřené na rozvoj mezinárodní spolupráce, které se uskutečnilo 24. 5. 2018 v […]

Navázání spolupráce s „Guangzhou College of South China University of Technology“

Ve dnech od 21-22.5.2018 navštívili Českou republiku (město Olomouc) představitelé čínské univerzity „Guangzhou College of South China University of Technology“. […]

V Olomouci proběhne workshop o možnostech obchodní spolupráce s Čínou

Server Novinky.cz publikoval článek o workshopu a o možnostech obchodní spolupráce s Čínou. Článek si můžete přečíst zde.

See all our news

1. Česko-slovensko-čínské investiční a obchodní fórum