Významné události

    

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

O komoře

Roman Spáčil, prezident komory

Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

Za tímto účelem komora:

 • pořádá kulturní fóra a přednášky;
 • podílí se na další osvětové činnosti, často pod záštitou našich institucionálních partnerů;
 • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti;
 • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery;
 • je mediátorem obchodních problémů;
 • poskytuje analytický a informační servis;
 • zajišťuje kvalifikované překladatele, tlumočníky a právní poradce se znalostí místního
  prostředí a kulturních tradic;
 • pořádá odborné a networkingové konference;
 • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace.

Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste vědět více?

Naši partneři

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

Poslední události

Pozvání od Čínské ambasády v Praze

Prezident komory obdržel pozvání od Čínské ambasády v Praze, aby slavnostně zahájil a pronesl svůj projev u příležitosti zahájení výstavy pod […]

Návštěva provincie Guangdong na základě pozvání od guvernéra pana Ma Xingrui

Ve dnech od 11 – 16.9.2017 byla naše komora op19ět pověřena a pozvána provinční vládou Guangdong na: „ China (Guangdong) […]

Navázání spolupráce s provincií Che-nan (podpis memoranda o spolupráci)

Dne 14.8.2017 naše komora spolupořádala seminář s názvem „Čínsko-české jednání pro obchodní a hospodářskou spolupráci“, které se uskutečnilo v Praze, za účasti […]

See all our news

1. Česko-slovensko-čínské investiční a obchodní fórum