Významné události

    

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

O komoře

Roman Spáčil, prezident komory

Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

Za tímto účelem komora:

 • pořádá kulturní fóra a přednášky;
 • podílí se na další osvětové činnosti, často pod záštitou našich institucionálních partnerů;
 • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti;
 • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery;
 • je mediátorem obchodních problémů;
 • poskytuje analytický a informační servis;
 • zajišťuje kvalifikované překladatele, tlumočníky a právní poradce se znalostí místního
  prostředí a kulturních tradic;
 • pořádá odborné a networkingové konference;
 • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace.

Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste vědět více?

Představitelé komory

Roman Spáčil Prezident a zakladatel Česko-slovensko-čínské komory. Hlavní koordinátor komory ve vztahu k politické podpoře (8 let praxe v oblasti kulturní, obchodní a politické ve vztahu k Číně).
Liu Donghui Viceprezident komory. Redaktor a novinář „Prague Times“. Hlavní koordinátor kulturních a politických návštěv a delegací z Číny v České republice.
Libor Táborský Viceprezident komory. Ekonom, investiční bankéř (Citibank, investiční fondy PPF, dlouholetý ředitel čínské pobočky společnosti PPF Investments).
Jiří Vávra Viceprezident komory. Obchodní ředitel, manažer a zakladatel CzechTourismu v Číně. 25 let aktivní praxe s Čínou. Hlavní koordinátor projektu Pilot Free Trade Zone China – Shanghai.
Michal Oborný Viceprezident komory. Právník, manažer a hlavní koordinátor projektů Česko-slovensko-čínské komory pro všechna odvětví a formy spolupráce. Odborná znalost asijského prostředí.
Liu Xudong Hlavní poradce pro Čínu. Organizátor a koordinátor všech jednání, výstav, seminářů, apod. ve vztahu k Číně s mnohaletou praxí v pořádání obchodních, politických a kulturních jednání v evropském měřítku.
Jan Hybler Bankéř, manažer aktiv a podnikatel zaměřený na trh CEE z komerčním dosahem a obchodní síti v Severní Americe, Evropě, na Blízkém východě a v Asii. Vedl management investice ve Střední Evropě pro Americký multimiliardový dollarový fond. Založil a pracoval s různými fondy regulovanými Českou národní bankou a má předchozí povolení k vedeni licencované investiční společnosti.

Kompletní tým komory zde:

Naši partneři

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

Poslední události

Pozvání od Čínské ambasády v Praze

Prezident komory obdržel pozvání od Čínské ambasády v Praze, aby slavnostně zahájil a pronesl svůj projev u příležitosti zahájení výstavy pod […]

Návštěva provincie Guangdong na základě pozvání od guvernéra pana Ma Xingrui

Ve dnech od 11 – 16.9.2017 byla naše komora op19ět pověřena a pozvána provinční vládou Guangdong na: „ China (Guangdong) […]

Navázání spolupráce s provincií Che-nan (podpis memoranda o spolupráci)

Dne 14.8.2017 naše komora spolupořádala seminář s názvem „Čínsko-české jednání pro obchodní a hospodářskou spolupráci“, které se uskutečnilo v Praze, za účasti […]

See all our news

1. Česko-slovensko-čínské investiční a obchodní fórum