Významné události

Prestižní ocenění Komory od její excelence Ma Keqing

Oficiální zahájení činnosti naší Komory v prostorách Senátu ČR

Návštěva čínské provincie Guangdong

Setkání s její Excelencí na Čínské ambasádě v Praze

Pozvání od Čínské ambasády v Praze na „Charming Sichuan Education Expo“

Čínská delegace z provincie Fujian

Informace o novinkách a událostech z komory zde:

O komoře

Roman Spáčil, prezident komory

           Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

          Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

     Za tímto účelem komora:

 • pořádá kulturní fóra a přednášky;
 • podílí se na další osvětové činnosti, často pod záštitou našich institucionálních partnerů;
 • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti;
 • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery;
 • je mediátorem obchodních problémů;
 • poskytuje analytický a informační servis;
 • zajišťuje kvalifikované překladatele, tlumočníky a právní poradce se znalostí místního
  prostředí a kulturních tradic;
 • pořádá odborné a networkingové konference;
 • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace.

          Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste vědět více?

Zaujala Vás naše činnost? Chtěli byste vědět více?

Naši partneři

Informace o novinkách a událostech z komory zde: