Aktuality 2016Novinky

Jednání se zástupci Bank of China

Dne 12. října 2016 proběhlo setkání zástupců Česko-slovensko-čínské komory a pražské pobočky Bank of China. Jednání se zúčastnili generální ředitel a Relationship manager pražské pobočky Bank of China a prezident a dva víceprezidenti komory.

Hlavním cílem setkání bylo nastavení parametrů spolupráce mezi komorou a touto významnou bankou, a sjednání podpory a individuálního přístupu při financování česko-čínských projektů na území ČR i v Číně. Obě strany deklarovaly svůj zájem spolupracovat nejen v oblasti financování, ale rovněž při edukativní činnosti, pořádání seminářů, výstav, prezentací a školení.

Úspěšná jednání budou dále pokračovat.