Aktuality 2016Novinky

Jednání v prostorách Senátu Parlamentu České republiky

Hlavním bodem jednání, které se uskutečnilo 16. února 2016 byla příprava konceptu činností a stanovení cílů pro rok 2016, které hodlá Česko-slovensko-čínská komora obsáhnout ve spolupráci Českou republikou, Slovenskem a Čínskou Lidovou republikou.