Aktuality 2016Novinky

Návštěva čínské provincie Guangdong

Na základě pozvání od vrcholných představitelů čínské provincie Guangdong zástupci Česko-slovensko-čínské komory ve dnech 26. 9. – 30. 9. 2016 navštívili tuto provincii a několik nejvýznamnějších regionálních měst.

Cílem návštěvy byla prezentace činností a plánů naší komory a navázání nové spolupráce s provincií Guangdong s politickými představiteli a se zástupci nejvýznamnějších nadregionálních obchodních společností.
Během této velmi krátké doby zástupci komory uzavřeli s čínskými partnery celkem čtyři kooperační záměry, které reflektují na zcela konkrétní požadavky zástupců provincie Guangdong a které se týkají spolupráce v různých odvětvích s předními českými firmami.
Spolupráce má být realizována nejen v oblasti obchodu a bezcelních zón, ale hlavní náplní má být především hledání společných projektů a joint-ventures, zakládání společných výrobních závodů, výměna know-how, a to zejména v při realizaci následujících projetků:

  1. Guangdong Rail Transit Industrial Park
  2. Investment Promotion Center of Jiangmen Municipal People’s Government
  3. Guangdong Provincie Yunfu City Commerce Bureau
  4. Sino-Europe (Jiangmen) Small and Medium Enterprises International Cooperation Zone, Jiangmen, Guangdong

Výsledkem jednání jsou i zcela konkrétní zadání pro české firmy, které mají zájem expandovat nebo outsourcovat svou výrobu do Číny. Komoře byla v tomto směru nabídnuta součinnost, podpora a odborná konzultace od vrcholných představitelů provincie Guangdong.
Jako prezident komory jsem měl také tu čest se za účasti předních čínských médií v uzavřené společnosti osobně seznámit s panem Hu Chunhua, tTajemník Výboru KS Číny provincie Guangdong. V návaznosti na podepsání našich kooperačních záměrů jsem byl panem Hu opět ubezpečen, že provincie Guangdong má vážný zájem spolupracovat v různých odvětvích a oblastech s Českou republikou, kde pan Hu osobně zná Doc. Ing. Františka Čubu (předseda JZD Slušovice a senátor), o kterém jsme si spolu také dlouze povídali.

Závěrem chci zdůraznit, že výsledkem návštěvy byla zcela konkrétní jednání za účasti vrcholných představitelů provincie Guangdong, kdy naše komora má nyní výslovný mandát pro zprostředkování kontaktů a jednání s jednotlivými českými firmami, zájemci a investory a výrobními společnostmi, kteří mají zájem dlouhodobě spolupracovat s provincii Guangdong.