Aktuality 2016Novinky

Oficiální zahájení činnosti naší Komory v prostorách Senátu ČR

Dne 14. 6. 2016 se uskutečnilo první oficiální setkání Česko-slovensko-čínské komory z.s. Osobní záštitu nad celou akcí převzali senátor a místopředseda Senátu Ing. Zdeněk Škromach a poradce prezidenta republiky v oblasti zemědělství a hodpodářství Doc. Ing. František Čuba, Csc. Za Čínskou ambasádu v Praze se setkání zúčastnil charge d’affaires, vážený pan Chen Jianjun.

V krásných prostorách Senátu Parlamentu České republiky Česko-slovensko-čínská komora odprezentovala svou dosavadní činnost a ústy jejího prezidenta Romana Spáčila a člena dozorčí rady Rudolfa Zachovala odhalila také své dlouhodobé záměry v oblasti konkrétní spolupráce s Čínskou lidovou republikou. Setkání se zúčastnilo více než 70 pozvaných hostů, včetně řady poslanců, senátorů a dalších osobností z regionální politiky, jakož i zástupci významných obchodních společností, a to nejen z České, ale i ze Slovenska. Velmi si vážíme zejména vyjádření otevřeného podpory našemu projektu senátorem a místopředsedou Senátu Ing. Zdeňkem Škromachech i zástupci Čínské ambasády.