Aktuality 2017Novinky

Příprava projektů na rok 2017 ve spolupráci s Olomouckým krajem

Dne 18. 4. 2017 navštívil prezident Česko-slovensko-čínské komory Roman Spáčil hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava Oklešťka. Předmětem jednání bylo seznámení pana hejtmana s plánovanými akcemi naší komory pro rok 2017, které naše komora bude pořádat ve spolupráci s Olomouckým krajem.