Aktuality 2016Novinky

Setkání s hejtmanem Jihočeského kraje

Během třídenní pracovní cesty po Jihomoravském kraji se představitelé Česko-slovensko-čínské komory setkali 7. března 2016 s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou. Předmětem jednání bylo navázání spolupráce mezi Jihočeským krajem a komorou v různých oblastech, zejména turistickém ruchu.