O komoře

Roman Spáčil, prezident komory

Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

Za tímto účelem komora:

  • pořádá kulturní fóra a přednášky;
  • podílí se na další osvětové činnosti, často pod záštitou našich institucionálních partnerů;
  • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti;
  • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery;
  • je mediátorem obchodních problémů;
  • poskytuje analytický a informační servis;
  • zajišťuje kvalifikované překladatele, tlumočníky a právní poradce se znalostí místního prostředí a kulturních tradic;
  • pořádá odborné a networkingové konference;
  • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace.

Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.