O komoře

Bc. Roman Spáčil, prezident komory

Komora je dobrovolným sdružením osob, které mají zájem na rozvoji obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Hlavním cílem komory je podpora ekonomických aktivit podnikatelů a firem. Naše Komora dále ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi vytváří podmínky k budování přátelských, kulturních, a obchodních vztahů.

Za tímto účelem komora:

  • pořádá kulturní fóra a přednášky
  • aktivně vyhledává vhodné obchodní příležitosti
  • usnadňuje vzájemnou komunikaci s potenciálními obchodními partnery
  • pořádá odborné a networkingové konference
  • pečuje o a zprostředkovává zahraniční delegace

Posláním komory je rozšiřovat spolupráci mezi veřejným sektorem, podnikatelskou sférou a dalšími spolehlivými partnery s cílem vybudovat silné zázemí (network) a vzájemné vztahy založené na aktivní komunikaci, důvěře a porozumění.