2018Aktuality 2018Novinky

Návštěva „Guangdong Pharmaceutical University“

Dne 23 a 24 srpna 2018 pozvala naše Česko-slovensko-čínská komora přední odborníky Tradiční čínské medicíny z Guangdong Pharmaceutical University, vedenáProf. Luyong Zhang.

Hlavním cílem setkání bylo budování přátelských, akademických a kulturních vztahů mezi oběma zeměmi se zaměřením na zdravotní péči.

Během setkání naše komora zajistila jednání s předními odborníky v oblasti zdravotnictví, včetně prohlídek několika zdravotních zařízení v Olomouckém kraji.

Obě strany následně podepsali memorandum o spolupráci, které definuje spolupráci v těchto oblastech:

  • Podpora cestovního ruchu
  • Výzkumné projekty
  • Vzdělávací programy
  • Vzdělávání lékařů