Aktuality 2017Novinky

Pozvání od Čínské ambasády v Praze

Prezident komory obdržel pozvání od Čínské ambasády v Praze, aby slavnostně zahájil a pronesl svůj projev u příležitosti zahájení výstavy pod názvem  “learning China, starting from Shaanxi” a “the starting point of the Silk Road, the charm of Shaanxi”, která proběhla v Praze.

Slavnostního zahájení se za Česko-slovensko-čínskou komoru zúčastnil i viceprezident této komory pan Michal Oborný a investiční poradce komory pan Jan Hybler.

Při této příležitosti zástupci Česko-slovensko-čínské komory informovali kulturní konzulku Čínské ambasády v Praze paní Wu Guang o různých projektech v oblasti kultury, které komora pro nadcházející rok 2018 připravuje.