2018Aktuality 2018Novinky

Setkání s její Excelencí na Čínské ambasádě v Praze

28. března 2018 se zástupci naší komory setkali s její Excelencí, čínskou velvyslankyní paní Ma Keqing na Čínské ambasádě v Praze. Hlavním cílem neformálního setkání bylo její Excelenci informovat o akcích zrealizovaných naší komorou v roce 2017 a diskuze nad plánem česko-čínské spolupráce a aktivit naší komory v roce 2018, zejména v oblastech školství, kultury, cestovního ruchu a obchodu. Její Excelence byla rovněž seznámena s výsledky pracovní cesty prezidenta komory Romana Spáčila v čínské provincii Guangdong, která byla důležitá pro všechny projekty, které je naše komora připravena v letošním roce zrealizovat.