2018Aktuality 2018Novinky

Pozvání od Čínské ambasády v Praze na „Charming Sichuan Education Expo“

Dne 28.4.2018 se naše komora na základě pozvání od čínské ambasády v Praze zúčastnila seminář s názvem Charming Sichuan Education Expo. Na tomto semináři představitelé naší komory společně s čínskými univerzitami z provincie Sichuan diskutovali nad tématem spolupráce v oblasti školství, cestovního ruchu a výměny studentů.Naše komora v tomto směru zcela konkrétně již spolupracuje s několika čínskými univerzitami v provincii Guangdong a tímto setkáním se pouze rozšířila možnost navázat další velmi významná spolupráce v oblasti školství s provincií Sichuan.Na tomto setkání představitelé komory také diskutovali nad rozšířením spolupráce s panem Zhao Changtao, vedoucím kanceláře pro vzdělávání z Čínské ambasády v Praze.