Aktuality 2018Novinky

Česká delegace s předními odborníky z různých oblastí při jednání v Číně

Velmi významnou a následně i velmi úspěšnou pracovní cestu zorganizovala Česko–slovensko–čínská komora do provincie Guangdong ve dnech od 10–18.3.2018.Součástí české delegace byla skupina odborníků z různých oblastí,kteří mají za sebou několika leté pracovní a obchodní zkušenosti v oblasti zdravotnictví, školství a obchodu.Na programu byla celá řada velmi důležitých jednání s předními čínskými společnostmi a partnery, včetně jednání s vrchovými představiteli této provincie.

Navštívili jsme nejvýznamnější města jako jsou Guangzhou, Zhuhai, Shenzen a Foshan, kde probíhaly všechna jednání v oblastech:
1) Oblast školství – návštěva celkem sedmi čínských univerzit, kde výsledkem jednání bylo nastavení spolupráce v oblasti cestovního ruchu a výměny studentů. Došlo k uzavření dohody pro rok 2018 v počtech studentů, kteří navštíví Českou republiku, včetně nastavení spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.
2) Oblast zdravotnictví – prezentace produktů v oblasti zdravého životního stylu a prevence. Výsledkem jednání bylo začlenění některých produktů pro obchodní řetězce v oblasti farmaceutii a zároveň nastavení spolupráce na samotném vývoji těchto produktů, včetně poskytnutí odborných přednášek a rozhovorů do předních čínských odborných časopisů.
3) Oblast obchodu – došlo na zcela konkrétní jednání o produktech, které se týkají exportu českých potravinářských produktů do této provincie. Již druhé jednání proběhlo s přední distribuční a obchodní společností v této provincii. Výsledkem je uzavření prvního obchodního případu v oblasti exportu komodit do této provincie.

Další úspěšné jednání s předními čínskými společnostmi se vedlo na téma propojení informací ve formě B2B mezi naší komorou a čínskou asociací a následné jednání o zřízení české pobočky pro oblast školství, která bude efektivněji spolupracovat v oblasti výměny studentů a cestovního ruchu.

Touto cestou opět naše komora ukázala, že role mediátora pro navazování vztahů mezi Českou a Čínskou lidovou republikou na základě velmi dobrých a dlouholetých osobních vztahů má za sebou další velmi významné a reálné výstupy.